Mannen van voltijd naar deeltijd voor verzorging kinderen


Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nr. 97/29
19 februari 1997

Bijna een kwart van de mannelijke werknemers had in de periode 1993-1995 de wens om in deeltijd te gaan werken. De helft van deze mannen ondernam echter geen actie om die wens te realiseren. Bijna één op de vijf mannen die minder wilden werken, slaagde daarin zonder een beroep te doen op speciale regelingen zoals seniorenverlof. Deze mannen willen vooral minder gaan werken omdat zij (een deel van) de zorg voor kinderen op zich willen nemen.

Dit blijkt uit het rapport "Tussen wens en realiteit" dat minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangeboden aan het parlement en aan de Stichting van de Arbeid. Het onderzoek is uitgevoerd door Research voor Beleid.

Mannen die korter willen werken maar niets doen om dit te realiseren, blijken zich vooral te laten weerhouden door de overtuiging dat werken in deeltijd in hun functie niet mogelijk is. Ze vrezen ook dat collega's het niet zullen accepteren. Verder willen ze er niet in inkomen op achteruit gaan. De belangrijkste reden om korter te willen werken is voor deze mannen de behoefte aan meer vrije tijd.

Werkgevers wijzen verzoeken om in deeltijd te werken vaak af omdat het lastig te organiseren zou zijn of omdat ze vinden dat het in een bepaalde functie niet kan.

Minister Melkert schrijft dat het onderzoek uitwijst dat de vooroordelen over deeltijd erg hardnekkig zijn. Hij heeft de resultaten van het onderzoek dan ook aangeboden aan de sociale partners in de Stichting van de Arbeid met het oog op het beter kunnen wegnemen hiervan. Tevens kondigt hij extra voorlichting aan over de gebruikmaking van calamiteitenverlof.

---------------------------------------------------------
Het rapport "Tussen wens en realiteit" kost f 38,- en is
te bestellen via de boekhandel of bij VUGA Uitgeverij
B.V., telefoon 070 - 381 99 00. ISBN 90 5250 366 4.

info