Tijd voor arbeid en zorg: commissie Dagindeling adviseert over oplossingen voor knelpunten

Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

nr.96/211
4 november 1996


De dagindeling van de samenleving is niet ingesteld op mensen die arbeid en zorgtaken combineren. Mensen die dit wel doen zien zich geconfronteerd met veel georganiseer om alles op rolletjes te laten verlopen. Voor veel vrouwen is dit een drempel om volwaardig deel te nemen aan betaalde arbeid.

De commissie Dagindeling, Tijd voor arbeid en zorg, die vandaag door minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geÔnstalleerd wordt, gaat voorstellen doen voor oplossingen van de belangrijkste knelpunten. Minister Melkert heeft het initiatief voor deze commissie genomen omdat hij vindt dat het serieus werk maken van een evenwichtiger verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen alleen succesvol kan zijn als ook praktische bezwaren uit de weg worden geruimd.

De commissie Dagindeling bestaat uit tien externe deskundigen die betrokken zijn bij het onderwerp en bij ťťn van de terreinen waarover de commissie zich gaat buigen. Voorzitter is mevrouw Adri de Vries, directeur van Adri de Vries en partners, bureau voor interne communicatie.

Het 'georganiseer' waar vrouwen en in toenemende mate ook mannen zich mee geconfronteerd zien, wordt onder meer veroorzaakt door de gebrekkige afstemming tussen arbeidstijden en de tijden van kinderopvang, school- vakanties, winkels en openbare diensten. Ook de bereikbaarheid van voorzieningen en de soms grote afstanden tussen bijvoorbeeld werk en school zorgen voor veel hoofdbrekens.

De commissie moet ideeŽn ontwikkelen voor een dagindeling die mannen en vrouwen meer ruimte laat om te kiezen voor

een evenwichtige combinatie en verdeling van betaalde arbeid en zorgtaken. Verder moet zij creatieve oplossingen aandragen die ertoe leiden dat de tijden van betaalde arbeid, onderwijs, kinder- en buitenschoolse opvang, winkels, voorzieningen, openbaar vervoer en dergelijke beter op elkaar zijn afgestemd. Ook over de afstand tot en de bereikbaarheid van voorzieningen zal de commissie met ideeŽn komen.

De commissie zal de publieke discussie over de dagindeling van de samenleving stimuleren. De dagindeling, maar vooral ook de knelpunten die mannen en vrouwen tegenkomen als ze arbeid en zorg willen combineren, moet hoog op de agenda komen bij Rijk, provincies, gemeenten, politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Daarmee kan worden bevorderd dat alle sectoren vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten.

Centraal bij dit alles staat dat de ideeŽn en voorstellen ertoe moeten leiden dat betaalde arbeid en zorgtaken makkelijker kunnen worden gecombineerd. De oplossingen moeten recht doen aan de belangen van kinderen in verschillende leeftijdsfasen en het overgeorganiseerde bestaan van de 'taakcombineerders' moet worden vergemakkelijkt.

Noot voor de pers: de installatie van de commissie
Dagindeling vindt plaats op 4 november om 16.00 uur in
Kindercentrum Carola, Linnaeusstraat 12a te Den Haag. U
bent bij deze installatie van harte welkom.
Als bijlage treft u de namenlijst van de commissie aan.

  • COMMISSIE DAGINDELING

    LEDEN

    info